سه‌شنبه 1 تیر 1400   15:44:32

 
شنبه 29 فروردین 1394

بسمه تعالی

هریک از دستگاههای اجرایی کشور به عنوان یک نهاد اثرگذار، سهم عمده ای در فرهنگ سازی و تبیین نگرش اسلام نسبت به حقیقت وجودی انسان و برقراری عدالت در بهره مندی از مواهب آفرینش برعهده دارد. بدیهی است محور تعالی و رشد، فراهم نمودن شرایط مساعد و هماهنگ جهت تمامی آحاد انسانی اعم از زن و مرد است و با توجه به اینکه زنان به عنوان نیمی از جمعیت انسانی و هم نیمه انسان ساز بشری، سهم قابل توجهی در توسعه فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی برعهده دارند ، از این رو شایسته است مسئولان و دست اندرکاران کشور با توجه به اهمیت غیر قابل انکار این واقعیت و نهاینه نشدن حضور زنان و دختران در این مجموعه ها از یک سو و توقع روز افزون اجتماعی از سوی دیگر اقدام به سیاستگذاری و برنامه ریزی لازم نمایند.
درکشور ما ضرورت استفاده موثر از توانایی های تمامی قشرهای جامعه اعم از زن و مرد بشدت احساس می شود .
اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی به حقوق زنان به پاس فداکاریهای آنان اشاره می کند و صراحتاً دولت را موظف می نماید که از حقوق زنان در تمامی جوانب و سطوح حمایت کند و براساس بند1 این اصل تاکید بر بوجود آوردن موقعیتهای مناسب برای رشد شخصیت زنان و احیای هویت آنها می نماید.
همچنین در چشم انداز جمهوری اسلامی در افق 1404 هجری شمسی جامعه ایرانی را توسعه یافته و متکی براصول اخلاقی و کرامت و حقوق انسانی و بهره مند از امنیت اجتماعی و فرصت های برابر، توزیع مناسب در آمد و نهاد مستحکم خانواده ، بدور از فقر و فساد و تبعیض تاکید می کند.
علاوه بر این در برنامه دولت اعتدال و امید، رئیس جمهور محترم به برقراری عدالت جنسیتی و دسترسی برابر به فرصتها خود را در برابر ملت متعهد نموده است .این توجه وتاکید بیانگر این است که امروزه درعرصه داخلی و بین المللی توجه به توسعه مشارکت زنان ولحاظ نمودن نگرش جنسیتی درتدوین سیاست ها الزام آور و ضروری است و فقدان این نگرش،منجر به بروز عدم تعادل دربهره برداری از امکانات و منجر به تبعیض های ناروا دربخش های گوناگون می شود.
درهمین راستا مقام عالی وزارت نفت به حضور مشارکت گسترده زنان توانمند در جلسات تصمیم گیری، مدیریت ها تاکید داشته و نسبت به ارتقا جایگاه زنان شاغل صنعت نفت از طریق توانمند سازی زنان برای احراز مسئولیت های مهم به منظور برقراری عدالت جنسیتی تاکید داشته اند.
لذا با عنایت به مسئولیت مشاور زنان و خانواده که سیاستگذاری و برنامه ریزی ، نظارت ، هدایت و هماهنگی سیاست های کلی را با لحاظ کردن نگرش جنسیتی برعهده گرفته است ، جزئیات  برنامه آن شرح زیر تقدیم می گردد.
مناسبتر بنظر می رسد این مجموعه در قالب برنامه های بلند مدت ، کوتاه مدت و میان مدت  تدوین و در هر مقطع زمانی اولویتها براساس نیازها و امکانات موجود مشخص گشته و راهکارها نیز به اجرا در آید.
برنامه ها براساس اهداف تدوین گشته و سپس برای هریک از خط مشی های جداگانه و قابل اجرا در سطح وزارتخانه در نظر گرفته شده و نهایتاً برای هریک از خط مشی ها ، راهکارهای اجرایی مورد نیاز به رشته تحریر در آمده است .
بدیهی است چون برای نخستین بار است که چنین تلاشی در سطح وزارت نفت صورت می گیرد. وجود برخی نقایص و کاستی ها اجتناب ناپذیر است، اما امید است که تدوین این مجموعه گامی در جهت تحقق اهداف متعالی الهی و حفظ کرامت انسانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب مقدس اسلامی، محسوب شده و دست اندرکاران را در خصوص مسائل زنان و شفاف نمودن فعالیت های لازم یاری نماید.
الزمات قانونی و اسناد بالادستی در تشکیل امور زنان و خانواده
·        اصل 20 و 21 قانونی اساسی
·        قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی
·        مواد 277 و 230 قانون برنامه پنجم توسعه
·        الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و سیاستهای اقتصاد مقاومتی
·        سیاستهای کلان دولت در حوزه زنان و خانواده
·        رویکردهای نوین وزیر محترم نفت
بیانیه رسالت:
رسالت اصلی این امور ارتقا جایگاه ومنزلت زنان شاغل از طریق توانمند سازی آنها جهت تحقق الزامات اسناد بالادستی کشور می باشد.
 اهداف :
1-    بازشناسی هویت زن مسلمان و اصلاح نگرش های عمومی به نقش و جایگاه زن
2-    توانمند سازی و ارتقای شایستگی های زنان
3-    برقراری عدالت جنسیتی
4-    ارتقای سلامت زنان و خانواده
5-    تحکیم بنیان خانواده
برنامه ها:
1-    شناسایی هویت زن مسلمان با توجه به نیازهای عصر حاضر
2-    توانمند سازی و ارتقاء شایستگی های زنان
3-    لحاظ کردن برنامه ریزی جنسیتی در صنعت
4-    برقراری عدالت در دسترسی به فرصت ها
5-    ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی زنان و خانواده ها
6-    طراحی ساختار مناسب جهت تحقق اهداف و برنامه های حساس به جنسیت
خط مشی های برنامه ها :
1-    شناسایی هویت زن مسلمان با توجه به نیازهای عصر حاضر
 
1-1 تبیین هویت زن مسلمان و معاصر سازی آن
2-1 بازشناسی پیرایه های فرهنگی ، اجتماعی، بومی و تفکیک آن از آموزه های اصیل مذهبی
3-1 اصلاح نگرش های عمومی وتعمیق باورهای دینی نسبت به ضرورت حضور زنان درجامعه
4-1              4-1 تعیین اولویت های پژوهشی ، پیشنهاد و اجرای تحقیقات مناسب درباره زنان و خانواده
 
       2 -    توانمند سازی و ارتقاء شایستگی های زنان

 
  1-2 بررسی و شناخت راه های تامین امنیت روانی و شغلی و ایجاد تسهیلات، جهت تقویت سلامت جسم و روان 
       
زنان شاغل
            2-2 بازنگری ونقد وبررسی قوانین ومقررات وارائه پیشنهادات اصلاحی
            3-2 فراهم نمودن زمینه های رشد زنان شاغل و خانه دار
            4-2 شناخت نقش های گوناگون زنان شاغل و تلاش برای ایجاد تسهیلات لازم برای آنها
            5-2 گسترش آموزش های عمومی و تخصصی به منظور ارتقای شغلی زنان شاغل
            6-2 برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی با دستگاه های اجرایی و غیر دولتی به منظور بهره گیری از تجارب،توانمندیها 
                  و امکانات متقابل
            7-2 شناسایی زنان توانمند و شایسته و فراهم نمودن زمینه های لازم جهت رشد و تقویت آنان
3-    لحاظ کردن برنامه ریزی جنسیتی در صنعت
 
1-3 بررسی اثرات فقدان نگرش جنسیتی
2-3 فراهم آوردن زمینه های حضور زنان کارشناس و صاحب نظر در حوزه های سیاستگذاری و برنامه ریزی
3-3 آگاه کردن برنامه ریزان از لزوم لحاظ کردن نقش جنسیت در برنامه ریزی
4-3 تبیین نگرش جنسیتی در برنامه ریزی بخش های مختلف
 
4-    برقراری عدالت در دسترسی به فرصت ها
1-4 تقویت فرهنگ ورزش و فراهم نمودن امکانات و تسهیلات آموزشی لازم، جهت ورزش زنان
2-4 فراهم آوردن زمینه های مناسب جهت تقویت بهداشت جسم و روان زنان شاغل و خانه دار
5-    ارتقاءسطح آگاهی نسبت به خانواده معاصر
1-5 فراهم نمودن شرایط مناسب جهت شناخت تغییرات بنیادین خانواده 
            2-5 زمینه سازی جهت تحول الگوی قدرت و تصمیم گیری در خانواده 
            3-5 فراهم نمودن شرایط مناسب برای ایجاد تفاهم و همبستگی 
            4-5 طراحی ابزارها و برنامه های مناسب جهت کاهش مشکلات خانواده های صنعت نفت
6-    ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی زنان و خانواده
 
1-6 تدوین برنامه ارتقای سلامت خانواده
7-    طراحی ساختار مناسب جهت تحقق اهداف و برنامه های حساس به جنسیت 
 
1-7 طراحی ساختار تشکیلاتی مشاور امور زنان
2-7 تبیین وظایف مصوب مشاور امور زنان
3-7 تبیین وظایف شبکه مشاورین وکارگروههای تخصصی درامور زنان وخانواده
 
 
استراتژی برنامه ها:
 
به منظور اجرایی نمودن برنامه های فوق الذکر، این امور اقدام به تشکیل یک کمیته راهبردی و  کارگروه تخصصی بعنوان بدنه کارشناسی خود با حضور مسئولین وکارشناسان حوزه ستادی و چهارشرکت اصلی همچنین اساتید خارج از صنعت نموده است.
 
 

این کارگروهها شامل:

1)     کارگروه پژوهش
2)     کارگروه آموزش
3)     کارگروه فرهنگی و ارتباطات
4)     کارگروه تحول اداری و اصلاح مقررات
        5)     کارگروه سلامت
  6)     کارگروه ورزش   
  7)     کارگروه خانواده  
  8)    کارگروه انرژی و محیط زیستسلسله نشست های علمی تخصصی خانواده تحولات عصر حاضر و چالش های پیش رو

نشست 12 آذر-پایداری خانواده و پیشگیری از روابط موازی -دکتر صاحبی
 
امتیاز دهی
 
 


 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران میباشد.
استفاده از اطلاعات این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
Best View in 1024x768