شنبه 9 مهر 1401   20:35:12

 
چهارشنبه 19 آذر 1399
                                                
                                                


ارتباط با مشاور زنان شرکت ملی نفت ایران

 
  آدرس پستی: تهران، خیابان حافظ، نبش رودسر، ساختمان مرکزی چهارم شرکت ملی نفت ایران، طبقه ۳، اتاق ۳۰۴، کدپستی ۱۵۹۸۶۱۳۹۱۱
شماره تماس: ۸۴۱۸۳۴۹۰-۰۲۱
شماره فکس: ۸۴۱۸۴۹۱۹-۰۲۱

  

 


رزومه مشاور :

 
نام و نام خانوادگي: خديجه گودرزي
سمت: مشاور مديرعامل شركت ملي نفت ايران در امور زنان و خانواده

سوابق تحصيلي:
كارداني: رياضي ـ فيزيك از دبيرستان فرزانگان (سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان) كرج، 1376 (معدل 7/18)
كارشناسي: مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 1380 (معدل 02/15)
كارشناسي ارشد: مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 1383 (معدل 04/16)
  

سوابق تحصيلي:
كارداني: رياضي ـ فيزيك از دبيرستان فرزانگان (سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان) كرج، 1376 (معدل 7/18)
كارشناسي: مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 1380 (معدل 02/15)
كارشناسي ارشد: مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 1383 (معدل 04/16)

سوابق شغلي:
* كارشناس ارشد انرژي در بخش حمل و نقل شركت بهينهسازي مصرف سوخت (1389 تا كنون)
ـ رئيس كارگروه انرژي و محيط زيست دفتر مشاور وزير نفت در امور زنان و خانواده
ـ دبير كميته فني، كارگروه طرحهاي ماده 12 قانون رفع موانع توليد
ـ مدير پروژه كتاب اطلاعات حمل و نقل و انرژي كشور (سالهاي 1390 تا 1395)
ـ عضو كميته نظام پيشنهادات شركت بهينهسازي مصرف سوخت (1393)
ـ عضو كميته راهبري جايزه ملي مديريت انرژي در صنعت نفت (1397)
ـ تهيه گزارشهاي كارشناسي استراتژي و برنامهريزي مديريت انرژي در بخش حمل و نقل
ـ كارشناس پروژه مطالعات تدوين معيار مصرف سوخت ماشينآلات كشاورزي
ـ كارشناس ارزيابي مصرف سوخت خودروهاي وارداتي (جهت صدور مجوز واردات خودرو)
ـ تهيه RFP جهت اجراي پروژههاي متعدد (بازنگري هزينههاي اجتماعي و ضرايب انتشار آلايندگي به تفكيك سوخت و تكنولوژي، تعيين شدت انرژي در زيربخشهاي مختلف حمل و نقل كشور، توسعه و بهروزرساني سبد سوخت و ناوگان بخش حمل و نقل، نوسازي ناوگان تاكسي، وانت و موتورسيكلت و ...)
ـ بررسي كارشناسي طرحهاي پيشنهادي مدعي اثربخشي در كاهش مصرف سوخت

* كارشناس ارشد پژوهش بنياد توسعه فردا (1387 تا 1389)
ـ كارشناس پروژه آيندهپژوهي واحد بينالملل دانشگاه شهيد بهشتي
ـ كارشناس پروژه تاسيس صندوق سرمايهگذاري خطرپذير (Venture capital)

* كارشناس ارشد پژوهش مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف (1383 تا 1385)
ـ كارشناس پروژه كاربرد فناوري نانو در صنعت نفت و انرژي
ـ مجري برگزاري سلسله همانديشيهاي آشنايي صنعت نفت با فناوري نانو

* كارشناس پژوهش و توسعه نرمافزار، شركت پترو آريا (1383)
ـ كارشناس پروژه توسعه نرمافزار شبيهسازي توپكراني (پيگراني) در خطوط لوله

* کارشناس واحد علمی، فرهنگ‌سرای دانشجو (1382 تا 1383)
ـ دبير همایش سوخت مطلوب، سوخت جایگزین
ـ برگزاری نشستهای علمی دانشجویی

کارآموزی:
پالایشگاه اراک، واحد تحقيق و توسعه (1379)

سوابق پژوهشي:
* کاربرد فناوری نانو در صنعت نفت
ـ کاربرد نانوپوششها در تجهيزات صنعت نفت
ـ کاربرد روانکنندههاي نانویی در بهبود گل حفاری
ـ کاربرد نانوکاتاليستها در فرایندهای نفتی
ـ کاربرد نانولولههای کربنی در صنعت نفت

* اندازهگيری ضرایب فعاليت اسيدهای آمينه در محلول آبی الکتروليتی (پایاننامه کارشناسی ارشد)
* طراحی واحد بهرهبرداری از ضایعات خرما (پایاننامه کارشناسي)

سایر سوابق:
مشاور پروژه آیندهپژوهی مجتمع پتروشيمی شازند )همكاری با بنياد توسعه فردا، سال 1400)

دورههای آموزشی فنی و تخصصي:
نرمافزار مدلسازی انرژی  Leap
نرمافزار شبيهسازی فرایندهای شيميایی  Aspen
برنامهریزی و کنترل پروژه
مدیریت انرژی با رویكرد سيستمی

دورههای آموزشی عمومي:
دورههای آموزش عمومی کارکنان بدو استخدام در نفت
پولشویی و راههای مبارزه با آن

توانمندیها:
مسلط به نرمافزار  Matlab
مسلط به نرمافزار HYSYS
 

  
 
امتیاز دهی
 
 

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران میباشد.
استفاده از اطلاعات این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
Best View in 1024x768