پنجشنبه 7 بهمن 1400   12:43:34

 
سه‌شنبه 9 شهریور 1395
سازماندهی امور زنان و خانواده وزارت نفت

با تشکیل دفتر امور زنان و خانواده از سوی مهندس زنگنه، وزیر محترم نفت در سال 1392، رویکرد علمی به چالش ها و نیازهای زنان مدنظر قرار گرفت و با جلب مشارکت زنان توانمند و فعال در صنعت نفت، اقدامات ضروری برای توانمندی و توسعه مشارکت زنان از جمله برقراری عدالت جنسیتی، توان افزایی و فرهنگ سازی به منظور تغییر نگرش عمومی برای نقش آفرینی زنان مدنظر انجام یافت .

اهداف به شرح ذیل می باشد : 

1. حساس سازی و جلب مشارکت زنان شاغل برای پیگیری اساسی مطالبات
2. اصلاح نگرش عمومی نسبت به نقش و جایگاه زنان در صنعت نفت
3. ارتقای شایستگی و حضور زنان در عرصه های سیاستگذاری و تصمیم گیری
4. حساس سازی شخصیت حضرت زهرا (س) با توجه به تحولات ملی و انسانی و انتظار از زن مسلمان
5. فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی
6. تامین سلامت جسمانی و روانی زنان شاغل و خانواده
7. بررسی و پیشنهاد بازنگری مقررات حوزه زنان و خانواده
8. ارائه راهکارهایی برای رفع چالش های حوزه زنان

کارگروه های دفتر :


     کارگروه مسوولیت اجتماعی


این کارگروه براساس اهداف میان مدت وکوتاه مدت ذکرشده دربرنامه راهبردی توسعه مشارکت زنان وخانواده نسبت ،برنامه های اجرایی و کاربردی با هدف برجسته نمودن مسوولیت ووظایف اجتماعی وزارت نفت درقبال زنان وخانواده های بومی ساکن مناطق عملیاتی (جوامع محلی) تنظیم وبه مقام عالی وزارت ارائه نمود. برنامه ریزی واجرای پنل زنان ومحیط زیست مشتمل بر پنج ارائه درهمایش ملی مسئولیت اجتماعی شرکتی- صنعت نفت (اردیبهشت95)ومشارکت درتدوین بیانیه نهایی اقدام دیگر این کارگروه بوده است. باتوجه به اجرای هرساله همایش مسوولیت اجتماعی نفت،برنامه ریزی برای مشارکت درهمایش سال آینده ، اقدام بعدی خواهد بود.


کارگروه خانواده


      با توجه به اهمیت موضوع خانواده برای مسوولین وزارت نفت ، ادارات: روابط کار ومددکاری اجتماعی ، مرکزخدمات مشاوره ای صنعت نفت و بخش های فرهنگی ذیل مدیریت های منابع انسانی شرکتها، بعنوان متولیان رسیدگی به امورخانواده فعالیت های چندی رابه انجام رسانده ودردست اجرا داشته اند.لذا ضروری می نمود قبل از هر برنامه ریزی واقدام نسبت به تعیین وضعیت موجود خانواده صنعت نفت بویژه خانواده کارکنان اقماری اقدام گردد.برهمین اساس گزارشات وپروژه های انجام یافته درخصوص خانواده های آقماری جمع آوری و فراتحلیل آنها انجام پذیرفت.هم چنین احصا برنامه های ویژه خانواده ها از طریق مدیریت های منابع انسانی دردست اقدام می باشد. برنامه های نشست های کارگروه نیزتنظیم و پس از تحلیل وضعیت ومعرفی نمایندگان ستاد وشرکت ها دراینده نزدیک برگزارخواهدشد.

برنامه ریزی عملیاتی دفتر امور زنان و خانواده وزارت نفت با راه اندازی کارگروه های تخصصی به عنوان بدنه کارشناسی مشاوره مشتمل بر هفت کارگروه آموزش، پژوهش، سلامت، ورزش، تحول اداری و اصلاح مقررات، فرهنگی و ارتباطات، خانواده و فرهنگ سازی مصرف بهینه آب و انرژی و حفاظت از محیط زیست با مشارکت زنان تحقق یافت که هر یک از ارکان یادشده اهداف خاص مرتبط با حوزه خود را دنبال کرده و می کنند و به ویژه کارگروه ها در چارچوب وظایف تعیین شده به دستاوردهای مهمی در حوزه های مختلف دست یافته اند.

اقدامات شاخص

1. تصویب ساختار سازمانی مشاورزنان وخانواده درستادوزارت نفت
2. عضویت مشاورین زنان شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هیات مدیره های شرکت های متبوعه
3. تقویت و توسعه کارگروه‌های تخصصی‌هشتگانه
4. تدوین برنامه راهبردی امور زنان و خانواده صنعت نفت تا سال 1400
5. تدوین برنامه ششم توسعه ویژه امورزنان وخانواده
6. تحلیل وضعیت موجود زنان (سه شاخص جذب، ارتقاء، بازنشستگی و پیامدها)
7. اجرای دوره مدیریتی Mini-MBA ویژه زنان
8. عضویت مشاوران زن در شوراهای عالی
9. طراحی، مصوب‌سازی و اجرای دوره‌ها و نشست‌های آموزشی با رویکرد جنسیتی (16 دوره)
10. تهیه بانک اطلاعات مدیران زن و ایجاد شبکه مشاورین زن
11. اجرای 5 پروژه پژوهشی و پیشنهاد انجام 4 پروژه جدید و پایان‌نامه‌های مرتبط در سال 95
12. تهیه 2 گزارش فراتحلیلی
13. تهیه ابلاغیه های متعدد برای ایجاد فرصت‌های بهره‌گیری از امکانات و تسهیلات رفاهی ورزشی و توسعه مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان
14. بررسی و پیشنهاد بازنگری در 9 مورد از مقررات مرتبط با زنان و خانواده
15. برگزاری همایش ارتقاء سلامت زنان شاغل
16. تهیه طرح افزایش کمک هزینه مهد کودک
17. مشارکت در بازنگری سند راهبردی ورزش وزارت نفت و ایجاد ماده توسعه ورزش زنان
18. طراحی برنامه های ورزشی حین کار برای زنان شاغل
19. اصلاحات ساختاری برای توسعه ورزش زنان
20.  راه اندازی و توسعه سایت زنان نفت

برنامه های پیش رو

1- تهیه طرح توان افزایی زنان شاغل صنعت نفت بر حسب گروه های سنی کارکنان
2- تهیه برنامه عملیاتی ارتقای جایگاه زنان شاغل
3- برنامه ریزی سلسله نشست های روشنگر و آگاهی بخش با هدف اصلاح نگرش های عمومی در حوزه زنان و خانواده
4- شناسایی شوراهای سیاستگذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری و ارائه پیشنهاد  اصلاحات ساختاری با هدف معرفی وعضویت زنان متخصص
5-  ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعات زنان
6-  تشکیل شبکه مدیران زن  در صنعت نفت  و ارائه برنامه توان افزایی
7- تقویت شبکه مشاورین زن  و ارائه برنامه توان افزایی
8- طراحی و پیشنهاد برنامه های توسعه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دختران  و زنان در جوامع محلی مناطق عملیاتی با همکاری دستگاه های ذیربط
9- تهیه و پیگیری دستورالعمل های مورد نیاز جهت افزایش سهم زنان در دوره های تخصصی و ماموریت ها
10- تدوین  و پیگیری اجرای برنامه عملیاتی به منظور رفع نیازهای رفاهی و تامین امنیت روانی مادران شاغل
11- پیگیری پیشنهاد توسعه  و ارتقاء مراکز خدمات مشاوره ای با تاکید بر مشاوره حقوقی  زنان  و خانواده به تناسب نیاز ستاد و مناطق عملیاتی
12- شناسایی مشکلات اساسی زنان سرپرست خانوار و شاهد و ایثارگر و تدوین برنامه جهت بهبود وضعیت آنان
13- مشارکت در تدوین برنامه های غنی سازی اوقات فراغت زنان شاغل و خانواده های کارکنان از طریق اصلاح  و بهینه سازی برنامه های فرهنگی و هنری
14- تدوین و اجرای برنامه های هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر
15- تهیه فصل نامه مستقل دفتر امور زنان و خانواده

کارگروه پژوهش

پروژه های پژوهشی مشخص شده جهت اجرا شامل پروژه بررسی عوامل سازمانی موثر برتعادل بین کار و زندگی و تحکیم بنیان خانواده زنان شاغل در صنعت نفت (توسط شرکت ملی گاز)، پروژه بررسی عوامل موثر بر ایجاد فرصت های رشد و ارتقا زنان در صنعت نفت و راهکارهای بهبود آن و پروژه شناسایی باورهای کارکنان شاغل در صنعت نفت نسبت به نقش های اجتماعی زنان (شرکت ملی نفت) و همچنین پروژه تحلیل وضعیت موجود سلامت زنان شاغل در صنعت نفت (توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) است.

بررسی سیاست ها، قوانین، مقررات و برنامه های منابع انسانی  و روش های اجرایی آن در صنعت نفت با رویکرد جنسیتی در راستای افزایش مشارکت اجتماعی و سازمانی زنان شاغل (در مرحله انتخاب مجری)، بررسی وضعیت مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سازمانی زنان شاغل در صنعت نفت و شناسایی عوامل موثر بر آن، بررسی تجربه زیسته زنان مدیر در صنعت نفت، بررسی مفهوم  و شاخص های توانمندسازی زنان و عوامل موثر بر آن در صنعت نفت، بررسی شیوه های ارتقای شبکه مشاورین امور زنان  و خانواده در صنعت نفت با تاکید بر ارائه راهکارها  و برنامه های توان افزایی مشاوران، تعریف پایان نامه های پژوهشی به شرح ذیل و ارسال به مراجع ذیربط جهت اجرا، مطالعه تطبیقی جایگاه و توانمندی های زنان شاغل در صنعت نفت با سایر کشورها، بررسی نقش زنان در بهینه سازی مصرف انرژی، بررسی نیازهای اجتماعی و سلامت زنان بومی در مناطق عملیاتی، بررسی آسیب های اجتماعی ناشی از حضور صنعت نفت در مناطق عملیاتی برای زنان  و کودکان، بررسی عوامل موثر در اصلاح نگرش سازمان و کارکنان نسبت به نقش  وجایگاه زنان،  بررسی عوامل موثر در بهبود تعاملات سازمانی کارکنان (مرد و زن)،  بررسی ضرورت برنامه ریزی حساس به جنسیت در سازمان ها (با نگاهی به صنعت نفت) از دیگر اقدامات پژوهشی برنامه ریزی شده برای سال 95 در دفتر مشاور وزیر در امور زنان و خانواده است.

کارگروه تحول اداری و اصلاح مقررات

طرح افزایش کمک هزینه مهد کودک کارکنان زن، برقراری مستمری پس از فوت زنان شاغل و بازنشسته، خاص نگری به زنان سرپرست خانوار  و اعطای تسهیلات ویژه، طرح کفالت  والدین توسط فرزند دخترارشد، برقراری حق عائله مندی کارکنان زن فاقد همسر مصوب 8/7/1386 مجلس شورای اسلامی، تهیه طرح انتقال زنان به تبعیت از همسران خود، طرح پوشش درمانی فرزندان کارکنان زن، تسری دستورالعمل واگذاری منازل سازمانی به زنان شاغل، اصلاح  رویه پرداخت اضافه شایستگی سالانه به زنان در هنگام مرخصی زایمان، تهیه پیش نویس تعیین ساعات کار اداری شناور (اول  وقت  و آخر وقت)، عدم نیاز به اخذ مجوز سازمان بهداشت  و درمان در مورد استفاده از مرخصی ساعتی کارکنان زن در دوران شیردهی از جمله برنامه های کارگروه تحول اداری و اصلاح مقررات دفتر امور زنان و خانواده وزارت نفت است.

کارگروه فرهنگی و ارتباطات

شناسایی و ایجاد فرصت جهت طرح مسائل زنان و تغییر نگرش‌های عمومی نسبت به نقش و جایگاه زنان در توسعه، برگزاری جلسات دوره‌ای با مشاور محترم امور زنان جهت انعکاس مسائل و مشکلات زنان شاغل به منظور ارائه به مقامات عالی رتبه، انتخاب پیام‌های متناسب با موضوع رویدادها و مناسبت‌ها جهت ارسال پیام کوتاه ( SMS ) و درج در سایت زنان نفت، برگزاری نمایشگاه در مناسبت های مختلف (2 نمایشگاه)،  برنامه ریزی جهت بازشناسی شخصیت زن مسلمان  و معاصر سازی نقش‌های آن، برگزاری نشست‌های تخصصی و بررسی موضوعات مهم (سلسله نشست‌های تخصصی-4 نشست تخصصی) به تفکیک هر شرکت، تهیه خلاصه مقالات  و کتب مرتبط با موضوع  و انتشار آن از طریق CD و سایت، تهیه کتاب شناسی تخصصی با محوریت زن و خانواده و ارائه و اطلاع‌رسانی مناسب آن  و خرید کتب مرتبط  و توزیع آن در مناسبت‌های مختلف و هماهنگی با معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری در خصوص دریافت منابع اطلاعاتی، آمار، اخبار، مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در حوزه زنان از جمله اقدامات انجام شده و در حال اجرا در این کارگروه است.

کارگروه فرهنگی و ارتباطات دفتر مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت نفت همچنین شناسایی کارکنان برجسته زن و مستند سازی فعالیت‌های آنان در حوزه‌های مختلف صنعت نفت، مشخص نمودن معیارهای شایستگی زنان در صنعت نفت از طریق تهیه فرم‌های ارزیابی و ارسال فرم‌ها و جمع‌آوری اطلاعات  و ارائه آنها جهت تغذیه در بانک اطلاعاتی، تهیه فیلم از زنان توانمند در صنعت نفت، همکاری در طراحی برنامه های فرهنگی جهت اصلاح نگرش مدیران و سیاستگذاران نسبت به اهمیت برنامه ریزی جنسیتی در صنعت نفت، تهیه بسته‌های فرهنگی و استفاده مناسب در برنامه‌های مختلف ، مشارکت در برگزاری برنامه های هفته گرامیداشت مقام زن و مادر، مراسم فرهنگی- هنری در دوره‌های مختلف سال به منظور تشویق فعالان در حوزه فرهنگ ایرانی و هنر – اسلامی با حضور زنان هنرمند صنعت  و دعوت  از گروه‌های  هنری مطرح کشور در حوزه زنان، مسابقات فرهنگی- مذهبی در مناسبت‌های مختلف برای همکاران صنعت نفت  و خانواده‌هایشان و راه‌اندازی اردوها و برنامه‌های علمی، تحقیقی، پژوهشی و ترویجی برای زنان صنعت نفت را برعهده دارد.

 کارگروه آموزش

پیگیری اجرایی نمودن دوره آموزشی OIL MINI MBA  ویژه زنان در صنعت نفت، برگزاری سلسله  نشست های روشنگر و آگاهی بخش با هدف اصلاح نگرش های عمومی در حوزه زنان و خانواده، طراحی و پیگیری اجرای دوره  آموزشی برنامه ریزی با رویکرد جنسیتی در حوزه منابع انسانی صنعت نفت، طرح پرورش مدیران زن در صنعت نفت، نیازسنجی، بررسی دوره ها و کارگاه های آموزشی ویژه زنان شاغل جدید الاستخدام  و سایرکارکنان، نیازسنجی، بررسی  و احصاء دوره های آموزشی ویژه بانوان شاغل در سمت های سرپرستی/ مدیریتی، شناسایی اساتید برای دوره های آموزشی حوزه بانوان  و تشکیل بانک اطلاعاتی اساتید  و ابلاغ به شرکت ها، طراحی دوره های آموزشی جدید و پیگیری اجرای دوره های مصوب مرتبط با مطالعات زنان به ویژه برنامه ریزی با رویکرد جنسیتی، طراحی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی ویژه مشاوران با هدف توان افزایی، شناسایی موسسات آموزشی برگزارکننده دوره های آموزشی در حوزه بانوان و تشکیل بانک اطلاعاتی ویژه جهت ابلاغ به شرکت ها، تدوین دستورعمل اجرای دوره های آموزشی ویژه زنان و پیگیری  تداوم اجرای دوره های آموزشی مصوب از جمله اقدامات شاخص کارگروه آموزش است.

کارگروه سلامت

ارتقا سطح سلامت جسمی زنان شاغل از طریق  ارزیابی مخاطرات سلامت زنان شاغل در صنعت، توسعه برنامه ایمنی؛ بهداشت  و سلامت زنان با برنامه های توسعه و بهبود مستمر سطح سلامت ؛بهداشت  و ایمنی ، رعایت اصول ارگونومی و استانداردها ی محیط کار طبق استانداردهای HSE، توسعه برنامه مراقبتی سلامت روان  زنان از طریق  شناسایی  عوامل موثر در سلامت روان، توسعه برنامه مراقبتی سلامت جسمی با رویکرد جامعه محور از طریق شناسایی همسران توانمند شاغلین در عملیات (طرح های اقماری)، توسعه برنامه مراقبتی ویژه زنان آسیب دیده از طریق توانمند نمودن زنان سرپرست خانواده  (تک سرپرست با یک بیماری مزمن و یا صعب‌العلاج) طبق  CASE MANAGEMENT، کمیته علمی ارزیابی تقاضابرای بررسی در خواست ها و تقاضا ها بر اساس مستندات علمی  و کاربردی اجرایی 

کارگروه ورزش


پیشنهاد و پیگیری برگزاری المپیاد ویژه کارکنان زن، مشارکت در برگزاری مسابقات چهار جانبه بین المللی در مهر ماه سال 95 (در سال جاری به تصویب شورای مرکزی ورزش رسیده است)، پیگیری توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و حضور یک نماینده زن در شوراهای ورزش چهار شرکت اصلی، پیگیری جهت استفاده بهینه از امکانات و فضاهای ورزشی (ساعات مناسب  و توسعه امکانات)، پیگیری ایجاد سمت سازمانی معاونت ورزش زنان در حوزه ستادی و چهار شرکت اصلی و اختصاص ردیف بودجه مشخص برای  ورزش زنان، پیشنهاد و پیگیری برگزاری جشنواره های ورزشی و بومی در مناطق عملیاتی و ستادی، پیشنهاد و پیگیری افزایش تعداد و تنوع بخشی به رشته های ورزش قهرمانی در چهار شرکت اصلی و بهبود  وضعیت تیم های قهرمانی فعلی، فرهنگ سازی ورزش در بخش زنان در ادارات از طریق بهره گیری از امکانات  ICT  و It در سازمان ها، پیگیری موضوع به کارگیری فضای مناسب و تعبیه امکانات مورد لزوم برای ورزش زنان در محل خدمت، مانند؛ تعبیه  وسایل ورزشی در حد مقدور جنب سالن ناهار خوری و... ، مشارکت در برگزاری سمینار  و نشست های آموزشی مرتبط با حرکات اصلاحی با هدف آگاه سازی زنان و خانواده توسط چهار شرکت اصلی از جمله اقدامات و برنامه های شاخص کارگروه ورزش است.

 کارگروه زنان و مدیریت مصرف بهینه آب، انرژی و حفظ محیط زیست

آموزش  و توان‌افزایی زنان در افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف بهینه منابع  و تولید پسماند  و حفاظت از محیط زیست از طریق طراحی و اجرای دوره های آموزشی کاربردی و تهیه بسته های آموزشی  (بروشور، کتاب، CD و...)، طراحی و پیشنهاد برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی با محوریت نقش زنان در مدیریت مصرف بهینه آب ، انرژی  و حفظ محیط زیست، حساس‌سازی زنان نسبت به مدیریت مصرف بهینه آب  و انرژی  و حفاظت از محیط زیست، طراحی و پیشنهاد برگزاری  یا مشارکت در برگزاری نمایشگاه های تخصصی و معرفی تکنولوژی های نوین در موضوع مدیریت مصرف بهینه آب، انرژی  و حفظ محیط زیست، جلب مشارکت و همکاری سازمان‌های دولتی، غیر دولتی، بین المللی  و کارآفرینان زن برای اجرایی کردن برنامه‌های توان‌افزایی در توسعه پایدار زیست محیطی، شناسایی مهمترین NGOهای فعال در حفاظت از محیط زیست  و مدیریت مصرف بهینه آب و انرژی و برگزاری نشست های هم اندیشی مشترک، تدوین برنامه ها و راهکارهای همکاری با NGO ها با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، انرژی  و حفظ محیط زیست، برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیندهای تشکیل NGO های مرتبط با موضوع، گزارش تحلیلی پژوهش های انجام شده درزمینه نقش زنان در مدیریت مصرف بهینه آب ، انرژی و حفظ محیط زیست، شناسایی و بررسی مستندات موجود در زمینه نقش زنان  و مدیریت مصرف بهینه منابع  و تولید پسماند  و حفاظت از محیط زیست از اقدامات و برنامه های مهم در کارگروه محیط زیست دفتر امور زنان و خانواده وزارت نفت است.

 

 
امتیاز دهی
 
 

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران میباشد.
استفاده از اطلاعات این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
Best View in 1024x768