ارتباط با مشاور زنان موسسه مطالعات بین المللی انرژی


                                                                   

                                                                      آدرس ايميل :  khademiies@gmail.com   

                  u.jpg

 

مشخصات فردي :
                                           

  نام و نام خانوادگي : فاضله خادم
  وضعيت تأهل : متاهل
  شغل : پژوهشگر موسسه مطالعات بين المللي انرژي از سال 83 تا كنون

 

   سوابق تحصيلي : 
   ليسانس : علوم اقتصادي – دانشگاه شهيد بهشتي 
   فوق ليسانس : علوم اقتصادي – دانشگاه بوعلي سينا – معدل 19 – رتبه ي 1
    دكتري : دانشجوي دكتري اقتصاد (انرژي) – دانشگاه فردوسي مشهد


 رزومه مشاور: 
 

فعاليت‎هاي مطالعاتي و تحقيقاتي ( طرح هاي پژوهشي و گزارش هاي علمي )

رديف

عنوان

تاريخ

توضيحات

1 تجزيه و تحليل سياستهاي انرژي ايالات متحده با تاكيد بر بينش ژئوپليتيك آمريكا به خليج فارس 
و استراتژيهاي اين كشور در اين منطقه
1384
 
 
مجري پروژه مطالعاتي
2
 1. بررسي منافع و تهديدهاي الحاق ايران به ect –  (در بخش سرمايه گذاري)
 2.  بررسي فرصتهاي الحاق هند و پاكستان به پيمان منشور انرژي
 
1383
 
همكار درپروژه  الحاق ايران به ECT
3 اقتصاد سياسي سياستهاي مالي و مديريت اقتصادي در كشورهاي صادر كننده نفت  
1385
مجري پروژه مطالعاتي
4 بررسي آثار تكانه هاي نفتي بر امنيت ملي ايران
 
 
1386
مجري پروژه مطالعاتي
5 بررسي اقتصاد سياسي روابط و  تعاملات نفتي عربستان و ايالات متحده  
1388
مجري پروژه مطالعاتي
6 بررسي نقش فعلي و آينده اقتصادهاي نوظهور بر ژئوپليتيك انرژي ايران  
1389
مجري پروژه مطالعاتي
7 ژئوپليتيك تنگه هاي استراتژيك جهان 1390 مجري پروژه مطالعاتي
8 سازمان همكاري شانگهاي و ساز و كار انرژي در ان 1390 مجري پروژه مطالعاتي
9 تجزيه و تحليل تقاضاي انرژي در صنعت , گروه كاني هاي غير فلزي ( طرح جامع انرژي ) 1391 مجري پروژه مطالعاتي
10 حوزه ي نفت آفريقا 1392 مجري پروژه مطالعاتي
11 بررسي اثرات شيوه هاي مختلف فاينانس بر اقتصاد كشور 1393 مجري پروژه مطالعاتي
12 بررسي روند سرمايه گذاري در دهه اخير
و چشم انداز سرمايه گذاري در عرصه نفت و گاز در منطقه و جهان
 
 
1394
مجري پروژه مطالعاتي
13 بررسي آماري ارتباط بين متغيرهاي انرژي و قيمت نفت (ارتباط بين دكل هاي حفاري، توليد و قيمت نفت)  
1395
مجري پروژه مطالعاتي
14 ژئوپليتيك انرژي برزيل 1396 مجري پروژه مطالعاتي
15 الگوي تراكنش هاي ارزي بريكس ) با تمركز بر currency swap و پيمان پولي (  درس آموخته هايي براي ايران 1397 مجري پروژه مطالعاتي
16 تحليل استراتژيك انرژي كشور روسيه ، از منظر تعاملات انرژي با ايران 1397 همكار پروژه
17 برنامه ها ، راهبردها و فرآيندهاي اجرايي جهت تحقق اهداف چشم انداز ايران در تجارت جهاني گاز طبيعي و فرآورده هاي جانبي 1398 مسئول هماهنگ كننده و ناظر داخلي پروژه
18 راهبردها ، سياستها و برنامه هاي واردات انرژي كشور هند 1399 گزارش علمي
 

 
 
 
 

مقالات علمي پژوهشي و علمي ترويجي منتشر شده در نشريات علمي معتبر

رديف

عنوان

نام و شماره نشريه

(رتبه ي علمي)

سال انتشار

نويسنده

1 تاليف مقاله" دورنماي ذخاير نفت و گاز خليج فارس و بازار جهاني نفت" ماهنامه علمي ترويجي بررسيهاي بازرگاني/ شماره 19 1385
 
فاضله خادم
2 تاليف مقاله "بررسي تاثير واردات خودرو بر بهره وري" فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه اقتصادي . ش 3 (ISC) 1386 دكتر عباس سليميان – فاضله خادم
3 Environmental Effects of Energy Intensive Industries in Iran Journal of Applied Environmental and Biological Sciences
(ISI)
 
 
 
2014
Fazeleh khadem,
Azam mohamadbaghery
4 The U.S.–Saudi Arabian Relations: Economic Or Strategic Partnership? Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review
(ISC)
 
 
2014
 
Mahdi khodaparast,
Fazeleh khadem
5 تاليف مقاله رويكرد آمريكا به خليج فارس و سياستهاي اين كشور در منطقه فصلنامه بررسيهاي اقتصاد انرژي / شماره 2 1384 فاضله خادم
6 تاليف مقاله سياستهاي انرژي آمريكا واستراتژيهاي اين كشور درمنطقه خليج فارس فصلنامه علمي ترويجي مطالعات خاورميانه/ سال 13 شماره 4 1385
 
فاضله خادم
7 بازتاب بازي عربستان و ايالات متحده بر
 امنيت ملي ايران
فصلنامه علمي ترويجي مطالعات خاورميانه,شماره 58 1388 فاضله خادم
8 ژئوپليتيك قدرتهاي در حال ظهور و چشم انداز 2050 فصلنامه علمي پژوهشي ژئوپليتيك, شماره2.
(Scopus)
1391 فاضله خادم
9 پيامدهاي استراتژيك اقتصادهاي نوظهور بر ژئوپليتيك انرژي ايران فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات اقتصاد انرژي . ش 36  (ISC) 1392 فاضله خادم – محمد صادق جوكار
10 برآورد تابع تقاضاي حاملهاي انرژي در صنايع انرژي بر ايران فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات اقتصاد انرژي . ش 30  (ISC) 1393
 
فاضله خادم - محمد نبي شهيكي
غلامعلي رحيمي
11 پيامدهاي استراتژيك سناريوهاي پيش روي سازمان شانگهاي بر ژئوپليتيك انرژي ايران فصلنامه علمي پژوهشي ژئوپليتيك, شماره4.
(Scopus)
1394 فاضله خادم
12 امکان سنجی و ارائه الگوی مديريت بهينه درآمدهاي نفتي (مورد مطالعه ايران) فصلنامه علمي – ترويجي
راهبرد ياس
1396 دكتر مصطفي سليمي فر فاضله خادم
13 تاثير پذيري شركتهاي نفتي روسيه از تحريم ها ماهنامه علمي ترويجي اكتشاف و توليد. ش 165 1398 فاضله خادم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


مقالات ارائه شده در كنفرانسهاي ملي و بين المللي : 
 

 

رديف

عنوان   مقاله

عنوان همايش

محل و تاريخ برگزاري

نويسنده

 
 
1 The role of the Middle East in Energy Security
 

دوازدهمين همايش بين المللي نفت و گاز

هتل المپيك 
18-19 آذرماه 1386
فاضله خادم  
2 ايران و فرصتهاي جهاني در صنعت نفت
 

همايش ملي نفت و سياست خارجي

مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام
11 بهمن 1388
دكتر علي مبيني دهكردي – فاضله خادم  
3 ساختار سياسي ائتلاف بريك(BRIC) ، منافع چين در اين ائتلاف و امنيت ملي ايران

اولين کنفرانس بين المللی اقتصاد، مديريت، حسابداری و علوم اجتماعی

1393
گيلان
فاضله خادم  
4 اهميت تنگه هرمز در ژئواستراتژي دريايي توزيع نفت

همايش علمي پژوهشي خليج فارس

 
1393
مهدي خداپرست مشهدي- فاضله خادم  
4 جايگاه اقتصاد سياسي عربستان در دكترين ايالات متحده و بازتاب آن بر امنيت ملي ايران

اولين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت، حسابداري و علوم اجتماعي

 
1393
 
فاضله خادم
 
 

 
 
 
 
 
 
 

تاليف و ترجمه كتاب

 

رديف

عنوان  کتاب

ناشر

تاريخ انتشار

نويسنده

 
 
1 بازار انرژي و آينده اقتصادهاي در حال ظهور (بريك) تحول ژئوپليتيك انرژي ايران
 
موسسه مطالعات بين المللي انرژي 1392 فاضله خادم – محمد صادق جوكار  
2 ژئو استراتژي دريايي توزيع نفت 
( تنگه هاي استراتژيك )
موسسه مطالعات بين المللي انرژي 1393 فاضله خادم  
3 ساز و كار انرژي در سازمان همكاري شانگهاي هزاره سوم 1392 فاضله خادم  
4 I need to know
An Introduction to the Oil Industry & OPEC
در دست چاپ
(هزاره سوم)
- ترجمه : فاضله خادم  

 
 
 

گزارشات علمي – تحليلي چاپ شده در بولتن ماهانه تحولات بازارهاي نفت و گاز :

 

رديف عنوان گزارش تاريخ چاپ
1 گزارش مديريتي اثرات برجام بر صنعت نفت آذر 94
2 تحليل استراتژي اقتصادي شركتهاي بين المللي نفت و گاز  برای غلبه بر تلاطم بازار  نفت آذر 94
3 سرمايه گذاري تركمنستان براي ايفاي نقش بيشتر در بازار جهاني گاز دي 94
4 اثرات كاهش اخير قيمت نفت بر اقتصاد و تصميم گيري سياستي كشورهاي صادر كننده نفت مورد مطالعه : نيجريه بهمن 94
5 تعديلات اقتصادي قزاقستان در برابر افت شديد قيمت نفت اسفند 94
6 نقش انتظارات در نوسانات قيمت نفت فروردين 95
7 بررسي پيامدهاي مالي و اقتصادي كشورهاي منتخب  توليد كننده نفت 
پس از افول قيمت نفت در سال 2014
 
مهر 95
8 بررسي پيشران كاهش قيمت نفت در سال 2014
 
آبان 95
9 سياستهاي تعديلي كشور  روسيه در مقابل كاهش قيمت نفت آبان 95
10 سياستهاي تعديلي كشورهاي صادر كننده نفت در مقابل كاهش قيمت نفت 
مورد مطالعه : كويت، قطر ، امارات
آذر95
11 عدم قطعيت ها و تاثير آن بر سرمايه گذاري در اقتصادهاي نوظهور ارديبهشت 96
12 تحليل رابطه بين بازارهاي مالي (فيوچرز ) و نوسانات قيمت نفت خرداد 96
13 پيامدهاي كاهش قيمت نفت بر روند سرمايه گذاري در بخش انرژي تير 96
14 تحليل چشم انداز سرمايه گذاري و فعاليت شركتهاي بزرگ نفتي در سال 2017 ( با تمركز بر منطقه خاورميانه ) مرداد 96
15 چشم انداز تامين مالي نفت و گاز شيل و چالش هاي پيش رو
 ( با تمركز بر منطقه آمريكاي شمالي )
شهريور 96
16 مگا ترندها و تاثير آنها بر صنعت نفت مهر 96
17 عدم قطعيت ها و تاثير آن بر سرمايه گذاري در اقتصادهاي نوظهور آبان 96
18 استراتژيهاي صادرات نفت آمريكا آذر 96
19 اوج تقاضاي نفت و چالش هاي پيش رو 
 
بهمن 96
20 تحليل سياستهاي نفتي ژاپن فروردين 97
21 استراتژي سازگاري كشورهاي صادركننده نفت در  دوران گذار انرژي آبان 99
22 تقاضاي انرژي چين در برنامه ي 5 ساله  توسعه (2025-2021)
واثرات آن بر سياستهاي ايران از منظر سهم از بازار چين
 
آذر 99

 
 
 
 
 
 
 
 

دوره‎هاي آموزشي:

رديف

عنوان دوره / همايش/ ميزگرد

تاريخ برگزاري

تعداد ساعات

 
 
1 چگونگي داوري مقالات علمي 6و9/3/91 2 روزه  
2 كارگاه كار تيمي 19/2/91 1 روزه  
3 آشنايي با مقاله نويسي ISI 15 شهريور 90 1 روزه  
4 خود ارزيابي بر اساس مدل تعالي سازماني ويرايش 2010 2 شهريور 89 8  
5 آشنايي با مدل تعالي سازماني 31 مرداد 89 8  
6 مباني نظري آينده پژوهي 15 آذر تا 21 دي 48  
7 آينده پژوهي سطح 2 19 تا 21 مهر ماه 1389 24  
8 آينده پژوهي سطح 1 10 تا 11 خرداد 16  
9 نظريه بازي و كاربرد آن در سياستگزاري 16/10/87 1 روزه  
10 آينده نگري و چشم انداز سازي استراتژيك 2/9/87 1 روزه  
11 ژئوپليتيك و نفت 1/4/87 1 روزه  
12 مديريت دانش 25/9/86 1 روزه  
13  
تدوين استراتژي در صنعت نفت
10/6/86 1 روزه  
14 گاز طبيعي ايران و تحولات بازارهاي جهاني نفت
 
22/5/86 1 روزه  
15 اوپك,نفت و گاز 
 
15/5/86 1 روزه  
16 آشنايي با E_Commerce 16/12/85 8  
17 سيستم برنامه ريزي و كنترل پروژه ها 30/10/85 لغايت
2/11/85
18  
18 تحليلي بر راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در كشور 12/10/85 8  
19 Upstream petroleum regimes: which design works best 2-1/9/85 16  
20 خبر نگاران فعال در زمينه اقتصاد انرژي 22-23/5/85 12  
21 اصول انعقاد قراردادهاي داخلي و خارجي 10-7/ 8/85 24  
22 تحولات بين المللي نفت و گاز و چشم انداز آن 28/8/85 8  
23 بازارهاي جهاني نفت و گاز طبيعي در كوتاه مدت و ميان مدت و چشم انداز آتي آن
 
7/4/1383 16  
24 مدلهاي انرژي 4/5/1383 18  
25 رژيم هاي مالي و رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت ايران
 
20/7/1383 8  
26 تامين مالي و سرمايه گذاري در طرح هاي نفت و گاز 1/9/1383 16  
27 ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري 28/9/1383 30  
28 The Prospect for oil price 15/9/1383 3  
29 Cost estimation and control 02/06/2005 24  
30 Wto  سازمان تجارت جهاني فرصت ها ، چالشهاي شركتها 28/4/1384 8  
31 گاز طبيعي ايران، استراتژي ورود به بازارهاي منطقه اي و جهان و مدلهاي علمي قيمت گذاري 7/6/1384 16  
32 بازارهاي نفت ايران در گستره جهاني 8/9/1384 8  
33 مكاتبات تجاري الكترونيكي 19/9/1384 18  
34 مراحل و ضوابط عقد قرار دادهاي داخلي و بين المللي 26/9/1384 24  
35 مدلهاي انرژي 9/2/1385 12  
36 كارگاه تخصصي
روش تحقيق
31-29 خرداد 1385 دو روزه  

 
 

ساير فعاليتهاي جانبي در موسسه : 
 

 • سرپرست گروه اقتصاد سياسي و مجامع بين المللي انرژي در موسسه مطالعات بين المللي انرژي.
 • نماينده موسسه و دبير كارگروه  انرژي در جلسات "مجمع مجالس آسيايي " . ( جلسات مجلس شوراي اسلامي با نمايندگان مجلس )
 • دبير ماژول هاي "برنامه ريزي و تصميم گيري  در امور سرمايه گذاري" و همچنين HSE”" در پروژه اصلاح ساختار شركت ملي نفت ايران.
 • نماينده پژوهشكده اقتصاد انرژي در هيات رئيسه موسسه مطالعات بين المللي انرژي .
 • نماينده  پژوهشكده اقتصاد انرژي  در كميته اطلاع رساني  موسسه مطالعات بين المللي انرژي.
 • عضو حلقه كيفي موسسه مطالعات بين المللي انرژي.

 

افتخارات: 
 

 1. دانشجوي نمونه و رتبه اول مقطع فوق ليسانس در دانشگاه بوعلي سينا . 1379
 2. كارمند نمونه صنعت نفت. 1389
 3. كارشناس پژوهشي برتردر جشنواره پژوهش و فن آوري صنعت نفت . 1391
 4.  پژوهشگر برتر علوم انساني در سطح صنعت نفت در سال 1393 .
 5. پژوهشگر برتر در جشنواره ICOGP- 2015 .

گروه دورانV6.0.19.0