• ساعت : ۰۷:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ 
ندا علم الهدی

ندا علم ­الهدی کارشناس ارشد پژوهشگر با سابقه بیش از 15 سال درموسسه مطالعات بین­المللی مشغول فعالیت می-باشد. او دارای مدرک فوق لیسانس اقتصاد انرژی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری علوم اقتصادی درمرحله رساله است. در طی سالهای فعالیت در موسسه در زمینه بازارهای نفت و گاز در بازارهای منطقه­ای و جهانی بیش از 130 گزارش پژوهشی و پروژه انجام داده و بیشتر فعالیتهای این پژوهشگر در زمینه بررسی وضعیت و تحلیل سرمایه­گذاری، تولید نفت و گاز کشورهای منطقه و همچنین مباحث اقتصاد جهانی است. از جمله فعالیتهای پژوهشی انجام شده در سالهای اخیر، شناخت پویایی بازارهای انرژی و تحولات ژئوپلتیکی کشورهای منتخب،همکاریهای چین و عربستان، چشم­انداز سرمایه­گذاری در حوزه انرژی در جهان و حوزه منا، سیاستهای اخیر فدرال رزرو آمریکا و وضعیت تولید نفت و گاز در کشورهای منطقه ، در سطح جهان و بسیاری عناوین و موضوعات دیگر می­باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.1.3.0