چهارشنبه 1 خرداد 1398   03:57:12

 
شنبه 29 فروردين 1394

کارگروه پژوهش
 

الف- شرح وظایف:

1) شناسایی نیازهای پژوهشی حوزه زنان و خانواده براساس اطلاعات دریافت شده و تعامل با مشاورین امور زنان
    در چهار شرکت اصلی و
ستاد وزارت نفت

2)شناسایی و برقراری ارتباط پیوسته با پژوهشگران ، صاحبنظران و مراکز و قطب ها پژوهشی داخل و خارج از
   صنعت نفت درحوزه جنسیت و
مطالعات زنان

3) تعیین اولویت های پژوهشی حوزه زنان و خانواده(سبد پژوهش ) و اعلام به مراکز ذیربط

4) پیشنهاد تمهیدات و سازکارهای لازم برای استفاده موثر از یافته های پژوهش

5) شناسایی و پیگیری پژوهش های درحال انجام یا انجام شده مربوط به حوزه زنان در صنعت نفت
    با همکاری بخش های پژوهشی شرکتها

6) ارائه پیشنهاد جهت مطالعات تخصصی زنان در بخشهای پژوهشی صنعت نفت

7) ارائه پیشنهاد برای ایجاد و بروز رسانی پایگاه آمار و اطلاعات ویژه زنان

8) ارتباط با سایر کارگروهها وانجام وظایف مشترک ، تدوین برنامه سالیانه وارائه گزارش عملکرد ادواری

9) تهیه برنامه سالیانه و پیش بینی اعتبار مورد نیاز

        10)تهیه و سفارش جزوات و مقالات پژوهشی

        11) برگزاری سقف های تخصصی و ارائه دستاوردهای پژوهشی درخصوص زنان و خانواده در صنعت نفت

 

ب- برنامه های دردستورکار:

براساس بررسی وضعیت موجود واحصا مسایل و مشکلات حوزه زنان و خانواده ، شش عنوان پژوهشی
و
RFP  های مربوطه بشرح زیرتهیه شده است:

1- شناسایی باورهای کارکنان در صنعت نفت نسبت به نقش های جنسیتی

2- بررسی عوامل سازمانی موثر بر تحکیم بنیان خانواده در صنعت نفت

3- بررسی عوامل موثر در ایجاد فرصت های رشد و ارتقاء زنان در صنعت نفت و راهکارهای بهبود آن

4- بررس سیاستها، قوانین،مقررات و برنامه های منابع انسانی صنعت نفت با رویکرد جنسیتی

5- بررسی تحلیل وضعیت موجود سلامت زنان شاغل صنعت نفت

6- بررسی شناسایی میزان و عوامل موثر در بهره مندی زنان شاغل از تسهیلات سازمانی
 

عناوین پروژه ها احصا وجهت طرح در شورای عالی پژوهش و فناوری ، به معاونت پژوهش و فناوری ارسال شده است . مقرراست پس از تصویب نهایی، به مورد اجرا گذاشته شود.


اقدامات كارگروه پژوهش در سال 97
• تصحيح RFP خانم دكتر قبيتي با عنوان "بررسي تاثير آموزش‌هاي مبتني بر توان‌افزايي روانشناختي و سبك حل تعارض در بهبود سلامت خانواده‌هاي اقماري صنعت نفت"
• پيگيري و شركت در جلسات ارزيابي طرح پژوهشي "شناسايي باورهاي كاركنان شاغل در شركت ملي نفت نسبت به نقش‌هاي اجتماعي زنان و ارائه راهكارهاي اصلاحي" از شركت ملي نفت ايران
• پيگيري و شركت در جلسات ارزيابي طرح پژوهشي "بررسي عوامل موثر بر ايجاد فرصت‌هاي رشد و ارتقا زنان در صنعت نفت و راهكارهاي بهبود آن" از شركت ملي نفت ايران
• پيگيري طرح پژوهشي و شركت در جلسات ارزيابي طرح پژوهشي "بررسي توانمندي‌هاي تخصصي و مديريتي زنان شاغل در صنعت گاز و تحليل شكاف‌هاي موجود در بكارگيري زنان در حوزه‌هاي تخصصي و مديريتي" از شركت ملي گاز ايران
• پيگيري طرح پژوهشي و شركت در جلسات ارزيابي طرح پژوهشي "بررسي شكاف‌هاي جنسيتي در بين كاركنان شركت گاز و ارائه الگوي مطلوب" از شركت ملي گاز
• تصحيح مجدد RFP طرح پژوهشي "تحليل وضعيت سلامت روان كاركنان زن صنعت نفت"
• پيگيري تصويب طرح پژوهشي "تحليل وضعيت سلامت روان زنان شاغل در صنعت نفت و راهكارهاي پيشنهادي جهت ارتقا" از شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي
• پيگيري فراخوان، بررسي پروپوزال‌ها، انتخاب مجري و عقد قرارداد طرح پژوهشي "بررسي مفهوم و شاخص‌هاي توان‌افزايي زنان شاغل در شركت ملي صنايع پتروشيمي" از شركت ملي صنايع پتروشيمي
• پيگيري تصويب طرح پژوهشي "بررسي تجربه زيسته مديران زن صنعت نفت" از شركت ملي صنايع پتروشيمي
• تهيه ليست پايان‌نامه‌هاي سال 97
• ارسال نامه و پيگيري فراخوان طرح پژوهشي "شناسايي عوامل موثر بر مشاركت اقتصادي، اجتماعي و سازماني زنان شاغل در صنعت نفت" از شركت ملي گاز ايران
• پيگيري تصويب طرح پژوهشي "بررسي تاثيرات صنعت نفت بر زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي زنان (شاغل و بومي) و خانواده‌هاي ساكن در مناطق عملياتي" از شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي
• ارسال نامه معرفي پايان‌نامه‌هاي سال 97 به شركت‌هاي تابعه
• قرار دادن موضوعات پايان‌نامه‌اي شركت‌هاي ملي صنايع پتروشيمي و گاز در سايت اين شركت‌ها
• ارسال اولويت‌هاي پايان‌نامه‌اي سال 97 براي كميته حمايت از پايان‌نامه‌هاي شركت ملي نفت
• معرفي اولويت‌هاي پژوهشي و پايان‌نامه‌‌هاي سال 97 طي جلسه‌اي با نمايندگان شركت‌هاي نفت و گاز پارس و فلات قاره
• پيگيري طرح پژوهشي "ارزيابي اثرات زيست‌محيطي حضور خانواده‌ها در شهرك صنعتي جم در منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي"
• ارائه نتايج طرح پژوهشي "بررسي عوامل موثر بر تعادل كار و زندگي و تحكيم بنيان خانواده در كاركنان صنعت نفت با تاكيد بر عوامل سازماني" (شركت ملي گاز ايران) در كارگروه
• ارائه اولويت‌هاي سال 97 به همكاران كارگروه براي تهيه RFP
• برگزاري جلسه با جهاد دانشگاهي واحد الزهرا و معرفي امور زنان صنعت نفت، فعاليت‌هاي آن و اولويت‌هاي پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي سال 97 اين امور
• بررسي اولويت‌هاي پژوهشي سال 98 

 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 2651

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران میباشد.
استفاده از اطلاعات این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
Best View in 1024x768